Algemene voorwaarden

- De indeling van deelnemers geschiedt op basis van leeftijd en eventueel op basis van kwaliteit.

- De opgegeven trainingstijden zijn onder voorbehoud en kunnen door de organisatie worden veranderd.

- De trainingen zijn vastgesteld voor een bepaalde periode en niet voor het aantal lessen. Mocht er vanwege onverwachte omstandigheden een training komen te vervallen, zal deze mogelijk niet gecompenseerd worden.

- Mocht een deelnemer aan de trainingen om een bepaalde reden een aantal trainingen missen, kan hiervoor geen aanspraak worden gedaan bij FS Ambacht op een (gedeeltelijke) teruggave van het lesgeld.

- Mocht een deelnemer binnen 2 weken na de start van de trainingen een gegronde reden hebben waardoor hij/zij niet langer aan de trainingen kan deelnemen, kan de organisatie van FS Ambacht besluiten om een deel van het lesgeld te retourneren. Gegronde reden zijn bijvoorbeeld lichamelijk letsel, blessure of verandering in familieomstandigheden etc. .

- Kleding wordt in goede staat aan de deelnemers van de trainingen overhandigd. Mocht na overhandiging er iets niet correct zijn met deze uitgereikte kleding, is FS Ambacht hiervoor niet aansprakelijk.

- Deelname aan trainingen kan alleen wanneer deelnemers volledig aan hun financiele verplichtingen hebben voldaan.

- FS Ambacht is onderdeel van "De Dordtsevoetbalschool" welke is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 243727840000

De kosten voor de voorjaarstrainingssessies bedragen:
€ 105,00
Voor deelname aan de voorjaarstrainingsessies dient dit bedrag te worden over gemaakt op rekeningnr:
NL32INGB0006534237
o.v.v. FS Nederland